Reacties van de ouders

Reacties van de ouders

“Het belangrijkste wat ik geleerd heb is mijn kind erkenning te geven voor zijn gevoelens: ‘je mag er zijn’”.


“Ik ben rustiger geworden en zie meer de positieve dingen van mijn kind.”


“Meer te genieten van de mooie momenten.”


“Tijdens de cursus was er een veilige, positieve sfeer."


“Ik geef mijn kind nu meer erkenning. Gezien worden is heel belangrijk. Daarna ruimte geven: niet meteen oplossingen aanreiken.”


“Mijn kind is minder angstig en de sfeer is opener geworden, minder krampachtig.”


“Het gaat de laatste tijd beter: minder ruzies, meer begrip. Door meer positieve aandacht te geven vertoont mijn zoon minder negatief gedrag.”


“Ik ben echt benieuwd geworden naar mijn kind.”


“De cursus was erg positief en duidelijk. Ik heb er veel aan gehad.”


“Het belangrijkste wat ik geleerd heb is op een andere manier naar mijn kind te kijken. De wijze waarop ik hem aanspreek is zeer belangrijk; me verplaatsen in het kind.”


"Ik heb gemerkt dat het zo de moeite waard is om te investeren en te leren over de opvoeding."


"Learning by doing!"


"I have learned to respect even more the identity of my kid."


"Ik heb meer inzicht gekregen waar ik het mezelf te zwaar maakte. Mijn kind en mijn band met haar is belangrijker dan al dat 'moeten'."

Door ouders beloond met

9,6! 


INFORMATIE

e-mail: info@benieuwdnaarjou.com

telefoon: 06-12525670

www.benieuwdnaarjou.com

SiteLock


Eerst volgende cursus:

Trainers-training 22 januari 2021

Ook mogelijk op verzoek

informatie en aanmelden via:

info@benieuwdnaarjou.com