Home

Door ouders

beloond met

9,6!

Een cursus voor ouders die de relatie met hun kind willen verbeteren en daarmee de basis leggen voor een succesvolle opvoeding.

Wanneer je kind zich gezien en gehoord voelt, ontwikkelt het een gezond gevoel van zelfvertrouwen: "Ik ben oké".


Ook versterkt hierdoor de goede band met jou (ouder, verzorger, opvoeder) en samen vormt dit de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.

In de praktijk blijkt dat ouders dit nastreven in de opvoeding, maar dat het niet altijd vanzelf gaat.


Kinderen blijken inderdaad al vroeg signalen af te geven om gezien te worden. Soms zijn die zo subtiel dat je ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. Je reageert wel liefdevol en goed bedoeld, maar je kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden en conflicten. Dan krijg je meer afstand tussen jou en je kind, terwijl je het zo graag samen goed wilt hebben.


De moeder van Chantal: "Vaak denk ik, na een incident waarin ik boos geworden ben, hoe had ik dit nou kunnen voorkomen? Het was net zo gezellig voordat het misging."


Herken je dit probleem en wil je daar wat aan doen? Dat kan!